logo-mini
وبلاگ

اینجا میم نوشته ها است.

  بایگانی آرشیو ها برای داستان

افیونی به نام داستان

زندگی برخی از آدم ها در داستان است یا شاید زندگیشان داستانی است. فرق زیادی نمی کند که مخاطب داستان باشی یا نویسنده، اما داستان برای خودش دوای دردیست. می توانی یک به یک گفته ها و کار های شخصیت های داستان را ساعت ها با خود مرور، در مورد آن فکر و تحلیل کنی […]

بیشتر بخواند